Telefon Telefon: 0503-400 97


Kalender


<< Föregående månad                              Nästa månad >>

JANUARI
05 sön    10:30    Gudstjänst 
Nattvard. Samantha Junggren. "När de vise männen såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom." Matt. 2:10-11
13 mån    18:30    Styrelsemöte i Villan
19 sön    09:30    Frukostgudstjänst Korsberga församlingshem
En gudstjänst i samtalets och gemenskapens tecken. Hanna Laurén och Ann-Louise Holst.
26 sön    14:00    Församlingens årsmöte 
Gudstjänst, förhandlingar, servering. Samantha Junggren m fl. "Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet." Hebr. 13:8

Dagens bibelord